Beton herstel

Beton komt vaak voor in jonge monumenten. Helaas veroorzaakt corrosie van het wapeningsstaal schade aan het materiaal. Het beton zet uit en koolzuur of chloriden dringen binnen. Hiermee verliest het zijn constructieve waarde. Onze specialisten die betonherstel uitvoeren worden intern begeleid door een gecertificeerd betononderhoudsdeskundige. Deze is aangesloten bij de Nederlandse Beton Vereniging. We volgen de richtlijnen van de CUR-aanbevelingen en NEN-Normen en kunnen zo garanderen dat betonherstel op kwalitatief duurzame wijze plaatsvindt. De kleur en structuur van het te herstellen beton worden zo goed mogelijk nagebootst. Herstel is nauwelijks te traceren.