Reiniging

Gevelreiniging is meestal een esthetische keuze. Het reinigen van een monument vereist een zorgvuldige aanpak. De verkeerde reinigingstechniek kan een gebouw onherstelbaar beschadigen. Spoon Bouwrestauratie bezit de kennis om de reiniging op een passende manier uit te voeren. We verwijderen geen origineel gevelmateriaal, maar we maken de vervuiling los zonder de gevel te beschadigen.

Verwijderen van verf op gevels

Het verwijderen van verflagen op gevels behoort eveneens tot onze werkzaamheden. We onderzoeken de aanwezige verflagen grondig, voordat we met speciale technieken de gevel van verf ontdoen. Na het verwijderen van de verflagen, die misschien ooit ter camouflage waren aangebracht, komen soms defecten aan de gevel aan het licht. Met speciale restauratietechnieken herstellen we de aantastingen weer.

Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het verwijderen van schadelijke verflagen. Deze schade ontstaat doordat bepaalde verfsystemen verstikkend werken. Een bekende veroorzaker van verstikking is de chloor-rubber verf die in het verleden vaak werd gebruikt. Muren kunnen niet meer ademen en er ontstaat vochtophoping in de gevel. Zonder de achterliggende constructie ook maar enigszins aan te tasten verwijderen we deze verf vakkundig.