Metselwerk restauratie

De oorzaken van aangetast metselwerk kunnen talrijk zijn. Door verzakkingen in de fundatie van een gebouw ontstaan scheuren in gevels. Defect voegwerk leidt tot water of schimmelvorming in het metselwerk. Soms veroorzaken weersomstandigheden blijvende schade. Wanneer de oorzaak van de aantasting is gevonden, start de uitvoering van de restauratie.

Herstel van het metselwerk, kan als volgt worden uitgevoerd

  • Herstellen van voegwerk
  • Vervangen van stenen
  • Repareren van stenen
  • Herstellen van scheuren
  • Bijkleuren van metselwerk en voegwerk

Herstellen van voegwerk

Een echte vakman verstaat de kunst van het voegen. Aan hem de taak het herstel zodanig uit te voeren, dat de restauratie haast vanzelf opgaat in het al bestaande voegwerk. Het voegwerk bepaalt in grote mate het beeld van een gevel. De samenstelling, structuur en kleur van de mortel moeten gelijk zijn aan de oorspronkelijke mortel. Tijdens het herstel kopieert de voeger traditionele voegvormen als snijvoeg, daggestreep, knipvoeg en verdiepte voeg. Het gerestaureerde voegwerk is volledig kwalitatief en duurzaam, terwijl het er niet te nieuw uitziet.

VERVANGEN VAN STENEN

Gebroken gevelstenen hakken we uit en vervangen we door goede stenen. Het liefst hergebruiken we oude stenen uit onze eigen voorraad. Als dit niet kan, gaan we op zoek naar gebruikte materialen van het juiste formaat en een gelijkende structuur en kleur. Soms worden opnieuw ingemetselde stenen later bijgekleurd. Het inmetselen of inboeten gebeurt met oorspronkelijke mortels. Bij twijfel over de juiste mortelsamenstelling onderzoekt een erkend ingenieursbureau het materiaal. Daardoor vinden we altijd een passende oplossing.

REPAREREN VAN STENEN

Wanneer stenen slechts plaatselijk beschadigd zijn, herstellen we ze met speciale baksteenreparatiemortels. Deze mortels worden op zo’n manier samengesteld, dat de kleur en structuur overeenkomen met de te herstellen steen. Dit heeft als voordeel dat er geen ingrijpende hakwerkzaamheden aan de gevel worden uitgevoerd. Met speciale kleurtechnieken kunnen we bovendien een patina of vervuiling aanbrengen. Restauraties zijn dan nagenoeg onzichtbaar. Het kleurherstel is door toepassing van een fixeermiddel bijzonder duurzaam en bestand tegen weersinvloeden.

Herstellen van scheuren

Scheuren in gevels ontstaan door uiteenlopende oorzaken. Denk aan ongelijke zakkingen van een fundering of onjuist uitgevoerde detailleringen. Afhankelijk van de oorzaak restaureren onze specialisten de scheuren met behulp van een of meerdere technieken. Zo kan het injecteren met minerale mortels of epoxy’s een oplossing zijn. Of het vakkundig toepassen van scheurwapening in het scheurpatroon.

BIJKLEUREN VAN METSELWERK EN/OF VOEGWERK

Kleurverschillen in een gevel veroorzaken meestal geen fraai beeld. Deze kleurverschillen ontstaan door toepassing van afwijkende stenen of eerder gerepareerd voegwerk. Met behulp van speciale pigmenten en fixeermiddelen maken we herstellingen uit het verleden vrijwel onzichtbaar. De aangebrachte kleuren hechten zich aan de ondergrond, waardoor de restauratie kleurecht en uitermate duurzaam is.